Ekologiska tips till föräldrar

Fördelarna med ekologisk barnmat

Ekologisk barnmat är en ökande trend. Ungefär 16 % av den barnmat som säljs i Sverige är ekologisk, och den siffran fortsätter att stiga. Marie Lannebrink, som är produktchef på Semper Eco, menar att föräldrar är mycket medvetna i dagens samhälle. Läs mer om det på semper. Trenden har sin förklaring, då det finns många fördelar med att välja ekologisk barnmat framför den konventionellt producerade.

Barnmat är ett av de hårdast kontrollerade livsmedel man kan köpa. Förutom gränsvärden för vissa farliga ämnen som finns i EU-lagstiftning, sätter tillverkarna själva ofta lägre gränsvärden. Men när gränsvärdena fastställs vägs till exempel inte faktorer som att vissa bekämpningsmedel är hormonstörande in. Detta innebär att det inte går att garantera att halten av bekämpningsmedel i maten är ofarlig, även om den är inom gränsvärdena. Om du väljer ekologisk barnmat kan du dock vara säker, eftersom kemiska bekämpningsmedel inte används i odlingsprocessen.

Genom att välja ekologisk barnmat bidrar du också till att minska påverkan på klimatet. En av miljöfördelarna med ekologisk odling är till exempel att bekämpningsmedel inte hamnar i vattendrag och grundvattnet. Det sprids inte heller ut några genmodifierade organismer i naturen. Dessa kan ha en negativ inverkan på den biologiska mångfalden om de sprids till andra växter. Ekologisk odling är också bra för den biologiska mångfalden på så sätt att ogräs kan växa i större utsträckning, vilket tillåter att fler insekter vistas där, vilket i sin tur gör att fler fåglar kan leva runt åkern. Till skillnad från konventionellt jordbruk, som ibland leder till utarmade åkrar och näringsfattig jord, värnar ekologiskt jordbruk om att jorden ska förbli bördig. Undersökningar tyder också på att ekologisk odling förbrukar mindre energi än den konventionella, och bidrar till ökade kunskaper om hur ett hållbart jordbruk ska utformas.

images

Ekologisk barnmat är färsk. Ingen barnmat får innehålla konserveringsmedel, men trots detta reagerade Mats Lönne på att det finns barnmat med bäst före-datum som innebär att maten håller i ett eller två år, och att barnen som ska äta maten inte ens är födda ännu. Läs mer om detta på livsmedelsakademin.

Väljer du ekologisk barnmat bidrar du också till att djur, till exempel nötkreatur, grisar och höns, behandlas bättre. Att föda upp djur på ett ekologiskt sätt innebär att de får äta ekologiskt foder, att de får vistas ute och får utlopp för sina instinkter och sitt naturliga beteende.

Fördelarna med ekologisk barnmat är alltså att den bidrar till ett bättre klimat, ett ökat djurskydd och ett socialt ansvar för konsumenter och tillverkare.

Taggar: