Ekologi och miljö

Miljövänlig transport

Även om miljövänligare bränslen som biodiesel, biogas och etanol blir allt vanligare, är det fortfarande i huvudsak fossila bränslen som används för att driva våra bilar. Avgaserna från bilar som drivs med fossila bränslen innehåller flera skadliga partiklar, som koldioxid och kväveföreningar. Dessa utsläpp bidrar till försurningen och övergödningen av vattendrag, och kan skapa det hälsofarliga marknära ozonet. Förutom dessa utsläpp skapas annat avfall från bilar, som däck, olja och lösningsmedel, och slutligen den skrotade bilen själv.

Utanför tätortsområden, och även i vissa andra fall, kan bilen vara ett måste. I sådana fall är det bättre att välja en bil som drivs av diesel än bensin. Koldioxidutsläppen står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. För att förbättra bilens effekt och minska bränsleförbrukningen, vilket gör bilkörandet ännu mer miljövänligt, kan du dieseloptimera din bil. Detta kan du få hjälp med och läsa mer om på dieselkraft.

Kan du undvara bilen finns det dock andra miljövänliga alternativ. Att åka kollektivt, det vill säga med buss eller tåg, är ett av dem. Åker du kollektivt slipper du i många fall bilköerna under rusningstid, och kan använda restiden till att läsa, arbeta eller bara slappna av, istället för att koncentrera dig på trafiken. Under vintermånaderna slipper du dessutom bekymra dig för att skotta snö eller att skrapa rutor. En buss släpper också ut avgaser, men miljöpåverkan är fördelad på alla människor som sitter i bussen, istället för den enda människan som åker ensam i bil. Detsamma gäller samåkning med andra i bil, vilket kan vara ett bra alternativ om du bor på en ort utan eller med gles kollektivtrafik. Läs mer om detta på naturochmiljö.

Att cykla eller gå är alternativet med minst miljöpåverkan, nämligen ingen alls. Särskilt viktigt för miljön är det att byta ut sitt transportmedel från bil till exempelvis cykel när du ska ta dig korta sträckor. Det är nämligen då som bilen har som mest negativ effekt på miljön; en kall motor släpper ut mer avgaser än en varm, och katalysatorn, som filtrerar de skadliga utsläppen, fungerar bara om den är varm. Att cykla eller gå har dessutom en positiv effekt på din hälsa, och fungerar som vardagsmotion. Din förbränning ökar, och studier har visat att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar med hälften genom att du cyklar fem kilometer om dagen. Se trafikverket.se för mer information.

Att åka miljövänligare är alltså inte bara bra för miljön, utan även för dig själv.

miljovanlig-logistik-och-ikoner-transport_422237

Taggar: