Ekologiska tips till föräldrar

Ekologiska barnkläder

Kemikalier som ftalater används för att göra plast mjuk. De är förbjudna att använda i tillverkningen av vissa leksaker, eftersom barn kan stoppa dem i munnen. Däremot är ftalater inte förbjudna att använda i kläderna som barnen har på kroppen.

I en undersökning som Greenpeace presenterade i januari 2014, visade det sig att 76 av de 82 plagg som ingick i undersökningen innehöll farliga kemikalier. Det rörde sig om nonylfenoletoxylater, organiska tennföreningar, perflourerade ämnen, antimon och de ovan nämnda ftalaterna. Dessa kemikalier är hormonstörande och påverkar immunförsvaret och fortplantningsförmågan. Dessutom är barn känsligare för påverkan från kemikalierna än vuxna.

Undersökningen inkluderade plagg från såväl budgetkedjor som märkesbutiker, med liknande resultat för samtliga. Man kunde således sluta sig till att priset på kläderna inte garanterar att de innehåller färre kemikalier.

Det går åt ett kilo kemikalier för att producera ett kilo bomull. Bomullsfälten besprutas med kemikalier och göds ofta på konstgjord väg eftersom jorden är näringsfattig. När Loa Brynjulfsdottir köpte ett nytt plagg till sin son stod det i tvättinstruktionerna att det skulle tvättas tre gånger innan det användes, för att det innehöll giftiga kemikalier. Läs mer om det på svd. Men tvättar man bort kemikalierna på det sättet sköljs gifterna ut i vattendrag och natur istället.

Det påverkar inte heller förhållandena under vilka plagget har tillverkats. Arbetarna får ofta en lön som knappt går att leva på, och har inte tillgång till skydd som sjukförsäkring. Dessutom utsätts arbetarna direkt för de gifter som används under produktionen. Avfallet rinner i vissa fall ut i samma flod som invånarna i arbetarnas by använder till dricks- och tvättvatten. De flesta har dock inget annat val än att ta det arbete de kan få, eftersom fackföreningar är förbjudna i flera länder.barnkläder

Ett sätt att bidra till att värna om miljön är att återanvända kläderna genom att låta syskon eller andra barn ärva dem, eller genom att handla second hand. Det svenska klädföretaget Boomerang lanserade 2008 en barnkollektion där plaggen, efter att barnen växt ut dem, kunde lämnas tillbaka för återförsäljning, för att minska konsumtionen. Läs mer om detta på svd.

Ett annat sätt är att välja ekologiska barnkläder. Och allt fler företag startas som säljer ekologiska barnkläder. Enligt Svensk Handel ökade försäljningen dramatiskt under 2007, och har sedan dess fortsätt peka uppåt. Även flera av de stora kedjorna har startat ekologiska kollektioner. Detta har skett i och med att fler och fler konsumenter blivit medvetna om hur kemikalierna i barnkläder påverkar barnen och miljön.

Taggar: