Ekologi och miljö

Miljövänlig och etisk klädproduktion

Att köpa barnkläder med gott samvete kan vara svårt. Det har länge varit svårt att hitta något som överensstämmer med både ens värderingar och ens modesmak; antingen har det tillverkats under dåliga förhållanden eller så möter det inte kraven för vad man vill att barnen ska ha på sig. Det är en bild som är på väg att förändras, vilket gör att allt fler inser att det går att handla både etiskt och moderiktigt. Modeindustrin har inte alltid varit framgångsrika i sin kamp för rättvisa arbetsvillkor och miljövänliga produktionssätt, men när allt fler har börjat intressera sig för processen som leder fram till slutprodukten har branschen börjat ta det på allvar.

 

Eftersom en stor del av de kläder som vi bär idag har tillverkats i andra delar av världen kan det vara svårt att vara säker på att det har gått till på ett bra och schysst sätt. Vem har tid att kolla upp om fabrikerna i Asien har släppt ut miljövidriga gifter eller behandlat sina arbetare på ett dåligt sätt? När granskarna dessutom kommer med motstridiga uppgifter väljer många att överge tanken på att köpa certifierat ekologiska kläder och tar istället ett plagg utan något sådant certifikat. Ett sätt att få in miljötänket i klädköpet är därför att, i den mån det är möjligt, handla kläder av återförsäljare med ett gott rykte om sig att satsa på schysst produktion i alla led.

 

Ett annat sätt att skaffa sig en större insyn i produktionens omständigheter är att köpa kläder som tillverkats lite närmare vårt eget land. Medan varje konsument inte kan skapa sig en självständig bild av hur fabrikerna sköter produktionerna i Asien finns det färre praktiska begränsningar för att göra det i Sverige och Norden. Kläder som tillverkats i Skandinavien måste följa våra arbetsvillkor, vilket innebär ett starkare fack och, förhoppningsvis, bättre kontroller för produktionsprocessen. Det innebär att företag som släpper ut gifter och andra miljöskadliga ämnen i naturen straffas hårt av en kontrollmyndighet. Genom att välja kläder som tillverkats i närområdet ökar chanserna att du gör naturen en tjänst.Miljövänlig och etisk klädproduktion 22

 

Det allra säkraste sättet för att vara säker på att dina barnkläder är ekologiska och därför skonsamma mot miljön och arbetarna är att använda dig av webbutiker som har nischat in sig på just ekologiska barnkläder. Det finns gott om sådana på nätet, som PeopleTree ochLotusEco och även om utbudet inte når upp till klädkedjorna på gågatan i fråga om omfång står det sig väldigt väl när det kommer till kvalitet. Det gör att du enkelt kan köpa nya kläder till barnen med gott samvete. När du gjort det kan du också köpa namnlappar på namnband.se för att se till att de kommer åter till sin ägare, i det fall att de kommer bort eller blandas ihop exempelvis på förskolan.

Taggar: