Ekologi och miljö,Ekologiska tips till föräldrar

Källsortering

Klimathotet har blivit alltmer allvarligt ju mer tiden går. Ändå verkar intresset för ämnet svalna, i takt med att jorden värms upp mer och mer. De stora problem står företag för eftersom de släpper ut miljöfarliga avfall i stor skala. Dock kan även vi vanliga privatpersoner göra något åt miljöhotet genom att ägna oss åt källsortering. Genom att sortera ut metall, glas, papp, tidningar, plast och kompost bidrar vi till att världen blir bättre, en soppåse i taget. I vissa kommuner är det till och med lag på att källsortera.1200px-16-008-NASA-2015RecordWarmGlobalYearSince1880-20160120

Lag eller inte

Det enkla rådet kring källsortering är att vara noggrann med att inte blanda de olika materialen. På senare år har det blivit standard i Sverige att källsortera, såpass att det idag finns en uppsjö av olika praktiska bunkar och byttor som ska samla ihop vårt avfall på ett smidigt sätt. Många källsorterar under zinken i köket men på vissa platser i landet verkar nyheten inte ha gått fram. Inget miljöpris delas ut i Helsingborgs stad med tanke på hur invånarna sköter sin avfallshantering. Det kan kännas krångligt och jobbigt att källsortera men så fort man har fått in vanan går det av bara farten.